אמנת שירות

צרו קשר

אמנת שירות

אנו, במדנס סוכנות לביטוח בע"מ מחוייבים, כתמיד, לפעול ברוח חזון החברה ובהתאם לערכיה ואמות המידה שקבעה לה למתן שירות מקצועי, איכותי, אחראי וזמין ללקוחותיה במטרה ליצור ביחסי סוכן – לקוח אמון ואמינות הדדיים, לטווח ארוך.

מדנס סוכנות לביטוח, חרטה על דיגלה את השירות ללקוחותיה כאחד מערכי היסוד של הסוכנות. גישתנו זו, שמה במרכז העשייה השוטפת את הלקוח ורואה במתן שירות איכותי תנאי הכרחי להשגת אמונו.

באמנה זו, אנו מצהירים ומתחייבים בפני לקוחותינו כדלקמן:

  • אנו מתחייבים לנהוג בהגינות והוגנות תוך מתן כבוד לכל לקוח ולכל פנייה באשר היא.
  • אנו מתחייבים לשמור ולהגן על פרטיות כל לקוח ועל כל מידע הקשור לביטוחיו ולא להעביר מידע זה לצדדים שלישיים שלא מטעמנו.
  • אנו מתחייבים לטפל בפניה של כל לקוח ולהעניק לה מענה מקצועי ומדויק בפרקי הזמן המוגדרים מטה ובהתאמה לחוזר השירות.
  • אנו מתחייבים לספק ללקוח מענה ראשוני בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 2 ימי עסקים, ממועד קבלת ותיעוד פנייתו.
  • אנו מתחייבים, לתת ללקוח מענה ענייני לפנייתו בהקדם האפשרי ולכל הפחות לשוחח עימו ו/או לתאם עימו פגישה לבקשתו, וזאת תוך 7 ימי עסקים לכל המאוחר.
  • אנו מתחייבים למסור ללקוח, כל אישור או מסמך תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת פנייתו בכתב ובכפוף לקיומו של מסמך זה בסוכנות.
  • אנו מתחייבים למסור ללקוח מידע אודות זכויותיו בנושא תביעות לתגמולי ביטוח ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו להליך יישוב תביעות.

 

לרשות לקוחותינו מגוון אפשרויות להתקשרות עימנו:

המענה ללקוח יהיה על-פי הכללים המנויים באמנת שירות זו

יובהר כי מדנס סוכנות לביטוח הינה סוכנות ביטוח ולא חברת ביטוח. מדנס מתחייבת לתת מענה על פי אמנת שירות זו בכל הקשור לחובותיה וככל שהדבר תלוי בה.