מדוע צריך ביטוח בריאות?

צרו קשר

מדוע צריך ביטוח בריאות?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994, קובע סל שירותי רפואה בסיסי לו הנכם זכאים מעצם חברותכם בקופת חולים.
סל שירותים זה, הנו אחיד בכל קופות החולים, אולם נרחב ככל שיהיה עדיין נתון הסל למגבלות תקציביות חמורות אשר אינן מאפשרות לו לעמוד בקצב ההתפתחות הטכנולוגית ולהקנות תרופות חדישות ושירותים רפואיים מתקדמים.

קופות החולים מאפשרות לעמיתים לרכוש תוכניות ביטוח משלים (שב"ן - שירותי בריאות נוספים).
השב"ן מאפשר לעמיתים להתייעץ עם רופאים מומחים (3 במספר בשנה), קבלת אביזרים רפואיים מיוחדים (מוגבל ברשימה ובתקרה), טיפולים אלטרנטיביים (מוגבל בכמות ובסכום), אפשרות לניתוח פרטי (כרוך בהשתתפות עצמית), ועוד.

חוק הבריאות מגדיר את זכאות, איכות וזמינות שרותי הבריאות לעמיתי קופות החולים באופן הבא:

"שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים".
 
מתוך ההגדרה עצמה עולה הבעייתיות שיש לנו עמיתי הקופות לקבל שרות רפואי מהמעלה הראשונה על פי בחירתנו בזמינות כמעט מידית וע"י מיטב הרופאים בארץ. לא רק שאין הגדרה ברורה לאיכות השירות וכידוע לכולנו איכות הרפואה הציבורית רק יורדת עם הזמן, אלא שאנו תלויים במקורות המימון של קופות החולים אשר צריכות לחלק את קופת הגירעונית גם כך בין כל עמיתיה.

בנקודה זו נכנסות פוליסות הבריאות הפרטיות בכלל והקולקטיביות בפרט, המבטיחות כי נקבל שירות רפואי זמין מהמעלה הראשונה, ללא תלות בקופה הציבורית ובשיקול הדעת של גורמים זרים. בנוסף, ביטוח הבריאות מעניק לך כיסוי לשירותים שאינם כלולים בחוק הבריאות הממלכתי או בתוכניות הביטוח המשלים (שב"ן) ובכך לחסוך לך את עלויות השירותים האלה במידה ותזדקק להם. לכן, חשוב שיהיה ברשותך ביטוח בריאות אשר יגן עליך במצבים בהם שירותי הבריאות הממלכתיים לא יספקו לך את המענה הדרוש.

הנאמר על ביטוח בריאות נכון גם לגבי הביטוח הסיעודי, נוכח המענה החלקי הניתן במדינת ישראל למימון אדם במצב סיעודי. יובהר, כי מצב סיעודי הנו בגדר קטסטרופה כלכלית ונפשית עבור המבוטח ובני משפחתו. לפיכך תחום זה הוא אחד התחומים שחיוני לרכוש עבורם הגנה פיננסית ראויה ובגיל מוקדם, כך שיצטברו זכויות למבוטח לטווח הארוך.
 

 


 
** התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח
** ט.ל.ח