נוהלי / טפסי הגשת תביעה

צרו קשר

נוהלי / טפסי הגשת תביעה

עם היוודע הצורך בניתוח או בכל טיפול רפואי אחר המכוסה במסגרת הפוליסה, הינך מתבקש/ת לפנות בהקדם למוקד "בריאות בצוות".
במוקד "בריאות בצוות" נסייע וניתן לך את המידע הראשוני לגבי האפשרויות העומדות לרשותך למימוש זכאותך על פי תנאי פוליסת הבריאות.

שעות הפעילות של מוקד "בריאות בצוות" : 
בימים א'-ה' – 08:00-17:00.

לאחר שעות הפעילות הנ"ל, בימי שישי, שבת וחגים, ייענו מקרים לניתוחים דחופים בלבד.


בכפוף להנחיות שקיבלת ממוקד "בריאות בצוות", הנך מתבקש/ת להעביר למוקד באמצעות הדואר או בפקס את המסמכים הרפואיים המציינים באופן ברור ומדוייק את אבחנת הרופא והמלצתו וכן את טופס התביעה על כל פרטיו.
ייתכן שלצורך קביעת זכאותך נזדקק למסמכים רפואיים נוספים או לעותק מתיקך הרפואי בקופת החולים אשר במסגרתה הנך חבר/ה.
למימוש תביעה, הנך מתבקש לשלוח קבלות מקוריות בדואר רשום, ובציון ת"ז, פרטים אישיים כתובת וטלפון של המבוטח.

 

טופס תביעה למילוי ע"י המבוטח

טופס תביעת סיעוד

שאלון הערכה תיפקודי