פוליסת בריאות צוות

צרו קשר

פוליסת בריאות צוות

תקציר פוליסה "בריאות בצוות"

עמית/ה יקר/ה,

אגודת "צוות" מציעה לך ולבני משפחתך פוליסת בריאות וסיעוד המותאמת במיוחד לצורכי אוכלוסייה זו.
לביטוח זה הינך יכול לצרף את בני משפחתך - בן/ת זוג, ילדים, חתנים, וכלות.
אגודת צוות כתבה פוליסת ביטוח ייחודית, הזוכה במכרז היא חברת "הפניקס" אשר ביחד עם קבוצת "מדנס" - יצרו לך תוכנית המעניקה כיסויים מקיפים במחיר המשתלם ביותר.
ביטוח "בריאות בצוות", מאפשר לך לבחור ולקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר, בידי המנתחים והרופאים המובחרים ביותר ובבתי חולים המתקדמים ביותר.

עובד חדש? ברכות להצטרפותך למשפחת מדנס. לנוחיותך מצ"ב חוברת המרכזת את כלל נהלי העבודה בארגון.

מה כוללת התכנית?

ניתוחים - כיסוי מלא לכל הניתוחים בארץ

 • התייעצות לפני ניתוח.
 • שכר מנתח פרטי.
 • שכר מרדים פרטי.
 • תשלום הוצאות חדר ניתוח בבי"ח פרטי.
 • תשלום הוצאות אשפוז בבי"ח פרטי.
 • שכר אח/ות פרטי/ית.
 • תשלום הוצאות בגין בדיקה פתולוגית.
 • חוות דעת נוספת בפתולוגיה.
 • שירות הסעה באמבולנס לביצוע ניתוח.
 • טיפול פיזיותרפי וריפוי בעיסוק לאחר ניתוח.
 • השתתפות בהוצאות בית החלמה לאחר ניתוח.
 • החזר כספי בגין ניתוח שבוצע בבי"ח ציבורי, אשר הוצאותיו כוסו במלואן ע"י קופת חולים.
 • מענק חד פעמי כפיצוי בגין הדבקות ב - AIDS.
 • השתתפות בהוצאות ניתוחים בחו"ל - שכר מרדים ושכר מנתח בלבד.


השתלות

 • כיסוי להשתלות איברים בחו"ל עד - 4,650,000 ש"ח.
 • קצבה חודשית כפיצוי בגין השתלה בגובה 5,685 ש"ח למשך 24 חודשים.
 • טיפולים מיוחדים בחו"ל עד - 1,240,000 ש"ח.


כיסויים נוספים

 • השתתפות במימון תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.
 • שלוש התייעצויות עם רופא מומחה בשנה.
 • חוות דעת נוספת בחו"ל.
 • התעמלות שיקומית לאחר אירוע לב.
 • שירותי רפואה אלטרנטיבית.
 • בדיקות אבחוניות.
 • השתתפות במנוי למשדר קרדיולוגי.
 • אביזרים רפואיים.
 • בדיקות לנשים בהריון.
 • שיקום דיבור לנפגעי CVA.
 • טיפולים מחליפי ניתוח


ביטוח סיעוד (החל מ- 1.7.2017)

ביטוח סיעודי – תגמולי סיעוד חודשיים בסך 4,000 ש"ח לחודש במקרה של מבוטח סיעודי שמטופל בבית אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות היומיום (לפחות 50% מהפעולה)
או שמבוטח מוגדר כ"תשוש נפש" (למשל: אלצהיימר).
תקופת פיצוי – 60 חודשים.

קבוצת גיל סכום ביטוח
0-49 5,500 ₪
50-59 4,500 ₪
60-70 4,000 ₪
71-75 3,700 ₪
76+ 3,500 ₪

• סכום הביטוח יקבע בהתאם לקבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח בהתאם לגילו הנוכחי ביום 1.7.17 .