תנאי הצטרפות

צרו קשר

תנאי הצטרפות

הצטרפות במסגרת קולקטיב "צוות"

מי יכול להצטרף לביטוח?

לתוכנית בריאות בצוות יכולים להצטרף עמיתי צוות - גימלאי שרות הקבע בצה"ל, המשלמים דמי חבר מלאים של 34 ש"ח בחודש ובני משפחתם (כולל חתנים וכלות), על בסיס ניכוי הפרמיה מגימלת העמית. כמו כן, יכולות להצטרף אלמנות ואלמני צוות החברים בצוות.

צירוף בני/בנות זוג

במהלך החודשיים הראשונים מיום שחרורך מצה"ל ניתנת לך האפשרות לצרף את בן/בת הזוג לפוליסת "בריאות בצוות" בתנאים הזהים לעמית. על מנת לצרף בן/בת זוג יש למלא את טופס ההצטרפות לביטוח "צוות" ולשלוח אותו ל-"מוקד בריאות בצוות". תחילת הביטוח עבורו/ה תהיה ה- 1 לחודש לאחר קבלת הטופס ב-"מוקד בריאות בצוות".
גבית התשלום עבור פוליסת צוות לעמית ולבני משפחתו נעשית אך ורק על בסיס גימלתו באמצעות מת"ש. במידה ומועד הצרוף עולה על תקופה של חודשיים מיום שחרורך עלייך למלא טפסים אשר כוללים הצהרת בריאות ולשלוח אותו ל-"מוקד בריאות בצוות".

צירוף ילדים

*במהלך החודשיים הראשונים מיום שחרורך מצה"ל ניתנת לך האפשרות לצרף ילדך לפוליסת "בריאות בצוות" בתנאים הזהים לעמית. על מנת לצרף ילד יש למלא את טופס ההצטרפות לביטוח צוות ולשלוח אותו ל-"מוקד בריאות בצוות". תחילת הביטוח עבורו/ה תהיה ה- 1 לחודש לאחר קבלת הטופס ב-"מוקד בריאות בצוות".

*במקרה של ילדים צעירים ובריאים, ניתן לצרף אותם לפוליסת "קו-כסף עולמי" הנותנת כיסוי מלא לניתוחים בארץ ובחו"ל, השתלות, תרופות שלא בסל הבריאות ועוד – פוליסה זו היא פוליסה פרטית. לפוליסה זו תקופת אכשרה של 3 חודשים. על מנת לצרף ילד יש למלא את טופס ההצטרפות ל"קו כסף עולמי", את הצהרת הבריאות ואת הוראת הגביה ולשלוח אותו למוקד "בריאות בצוות".
על מנת להצטרף לפוליסה זו יש למלא בכל עת הצהרת בריאות.
גביית התשלום עבור פוליסה פרטית זו הינה באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.


  יתרונות פוליסת צוות וחבר אחת מול השנייה